Firma Vladico powstała w 2010 roku w Szwajcarii gdzie ma swoją siedzibę do dziś.Założenie działalności zostało poprzedzone wieloletnim doświadczeniem i obserwacją rynku gospodarczego zmieniającego się świata.Przez kilka lat działała głównie w branży budowlanej i wykończeniowej jednak dostosowując się do wymagającego rynku pracy i usług rozszerzyła swoje usługi o handel towarami i usługami swoich partnerów biznesowych.Produkty które oferujemy pochodzą z przeróżnych dziedzin co odzwierciedla całość nazwy firmy Vladico Multiservices House.Sprzedawane artykuły są najwyższej jakości i posiadają atesty wymagane przez UE i Szwajcarię.Wszelkie formalności związane z importem i exportem są organizowane przez naszą firmę. Zapraszamy do współpracy osoby prywatne i firmy. Życzymy udanych zakupów.

La société Vladico a été fondée en 2010 à Genève, en Suisse, où elle a son siège à ce jour.La création de l’entreprise a été précédée de nombreuses années d’expérience et d’observation du marché économique un monde en transformation.Pendant plusieurs années, elle a été active principalement dans les secteurs de la construction et de la finition, cependant, s’adaptant au marché du travail et aux services exigeants, a étendu ses services au commerce de biens et de services de ses partenaires commerciaux.Les produits que nous proposons proviennent de différents domaines, ce qui reflète tout le nom de la société Vladico Multiservices House.Les articles vendus sont de la plus haute qualité et ont les approbations requises par l’UE et la Suisse.Toutes les formalités liées à l’importation et à l’exportation sont organisées par notre société. Nous invitons les particuliers et les entreprises à coopérer. Bon shopping.

adres: Vladico Multiservices House SARL,
c/o Fiduciaire Nouvelle SA,
Rue Pierre-Fatio 12,
1204 Genève

tel 0041 792589458,
e-mail vladico@bluewin.ch

konto: Crédit Suisse Genève
IBAN: CH3804835118971261000